மொரீஷியஸில் உள்ள இந்து கோவில்

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

மொரீஷியஸில் உள்ள இந்து கோவில்களின் பட்டியலில் , வேல் முருகன் என்ற இந்தியத் தொழிலாளியின் யோசனையின் காரணமாக,1907 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது.  அவர் கார்ப்ஸ் டி கார்ட் மலையின் ஓரங்களில் ஒரு கோவிலைக் கட்ட விரும்பினார். இன்று, இந்த கோயில், முருகனைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வழிபாட்டுத் தலமாக உள்ளது, போரின் கடவுள் மற்றும் பல திருவிழாக்கள் இங்கு கொண்டாடப்படுகின்றன, அவற்றில் மிகப்பெரியது தைப்பூசம் காவடி திருவிழா, இது பெரும்பாலும் தென்னிந்தியாவில் கொண்டாடப்படுகிறது.

Sri Bava

Sri Bava

Leave a Replay

logo5

Recent Posts

Follow Us